Switch to English
Hälsa

För mig är det viktigt att göra mitt bästa för att föda upp friska och hälsosamma katter utan smittsamma eller ärftliga sjukdomar
Jag väljer att göra vissa hälsoundersökningar för att försäkra mig om att mina katter är friska den dagen jag parar dem.
GM2 och Hypokalemi är ärftliga sjukdomar som finns hos Burma och som vi kan dna-testa för och på så sätt undvika sjuka burmor
HCM är en hjärtsjukdom som förekommer hos alla katter, raskatt som huskatt, och kan ses vid ultraljudsundersökning av hjärtat.
FeLV och FIV är dödliga virussjukdomar som kan smitta vid tex parning och som är lätt att undvika med hjälp av blodprov

GM2

Gangliosidos är en grupp ärftliga sjukdomar kända som "lysosomal storage diseases". Namnet kommer från att de karaktäriseras av att det ansamlas obearbetat material i förstorade lysosomer. Cellen saknar ett enzym som hjälper till att bryta ner och transportera avfallsprodukter ut ur cellen. Avfallsprodukterna ansamlas inuti cellen och det orsakar bestående cellskador.
Cellerna som påverkas i LSD (lysomal storage diseas) är nervcellerna, vilket leder till att symtomen är av neurologisk karaktär.

DNA-test finns tillgängligt och alla avelskatter hos Mad About har känd status, inga kattungar kommer att drabbas av sjukdomen

Hypokalemi (kaliumbrist)

Hypokalemi (HK) är en ärftlig sjukdom och ger för låg kaliumhalt i blodet hos katten.
Första symptomen hos unga burmor brukar vara en lätt vinglighet, dålig päls och sämre tillväxt. Sedan kan en kraftig bakbensförlamning och nackmuskelsvaghet uppstå i två till tre veckor. Sedan är katten normal tills nästa skov. Sjukdomen behandlas med kaliumtillskott. Sjuka katter skall ej användas i avel

DNA-test finns tillgängligt och alla avelskatter hos Mad About har känd status, inga kattungar kommer att drabbas av sjukdomen

Burmese Head Defect (BHD)

En recessiv mutation som orsakar en medfödd kraniofacial defekt hos burma har upptäckts av Lyon Feline Genetics Research Laboratory vid UC Davis. Mutationen påverkar funktionen hos en viktig gen för ansiktets utveckling . BHD är vanlig i Contemporarylinjer.
Ett exemplar av mutationen orsakar inte kraniofaciala defekter

DNA-test finns tillgängligt och alla avelskatter hos Mad About har känd status, inga kattungar kommer att drabbas av sjukdomen

HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy)

Hypertrofisk kardiomyopati är en ärftlig sjukdom som finns hos både katter, hundar, grisar och människor. Nedärvningen är ännu ej helt klarlagd. Sedan sjuttiotalet vet man att HCM är en vanlig orsak till hjärtsvikt, blodproppar och plötslig död hos katter.
HCM är inte en medfödd defekt, utan en sjukdom som utvecklas långsamt. Drabbade katter har oftast inga symptom på HCM före sex månaders ålder, och det kan i många fall ta flera år innan man kan ställa en diagnos. Därför måste man låta en specialist undersöka katten vid flera tillfällen. Katterna undersöks med ultraljud där man kan se om det finns några förtjockade områden och hur hjärtat rör sig, samt hur blodet flödar. Undersökningen är helt smärtfri och tolereras vanligtvis mycket bra av katterna.

FIV/FeLV

FIV
Felint immunosuppressivt virus är ett virus som beskrevs första gången så sent som 1987. FIV är ett lentivirus inom familjen retrovirus, och delar därför många egenskaper med andra lentivirus, till exempel HIV (human immunodeficiency virus). FIV kan inte oskadliggöras av kattens immunförsvar, och infektion leder därför alltid förr eller senare till sjukdom.
Eftersom FIV stannar kvar i kroppen hos katten när den blivit infekterad vet man att en katt som har antikroppar är smittad med FIV.

FeLV
Felint leukemivirus (FeLV) är ett retrovirus som förekommer i tre subtyper; A, B och C. FeLV-A är den vanligaste och är den variant som smittar från katt till katt. Smittförande katter identifieras genom att virus påvisas i blodprov